Despre noi

Sport Club Municipal Piteşti, este o instituţie publică, de interes local al Municipiului Piteşti, cu personalitate juridică, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piteşti nr. 405/25.11.2010, în temeiul Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Activitatea de specialitate a Sport Club Municipal Piteşti este coordonată metodologic şi funcţional de către Direcţia Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Municipiului Piteşti. Instituţia colaborează metodologic cu Federaţiile de specialitate şi asociaţiile municipale de specialitate si respecta normele si normativele Ministerului Tineretului si Sportului precum si prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale şi, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva.

Scopul S.C.M.P. îl constituie organizarea şi administrarea de activităţi sportive, prin dezvoltarea activităţii de performanţă, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale, precum si organizarea pe plan local a activitatilor sportive specifice Programului national  «Sportul pentru Toti».

 

Obiectul de activitate al S.C.M.P. cuprinde următoarele:

a) iniţierea, desfăşurarea şi participarea la programe, acţiuni, competiţii interne şi internaţionale;

b) promovarea disciplinelor sportive a caror practicare a fost aprobata de Consiliul Local al Municipiului Pitesti;

c) administrarea bazei sportive proprii;

d) promovarea combaterii violenţei, dopajului şi a discriminării în cadrul activităţilor sportive în general şi a celor organizate în cadrul C.M.P., în special;

e) cultivarea spiritului de competiţie şi fair-play al tinerilor practicanţi ai sportului de performanţă si ai Sportului pentru Toti, precum şi a respectului pentru valorile perene ale sportului românesc;

f) atragerea de sponsori, coordonarea şi facilitarea sponsorizării activităţii sportive de către agenţii economici, persoane fizice şi juridice, din ţară şi străinătate;

g) promovarea de schimburi cu caracter documentar-ştiinţific între structuri similare, instituţii neguvernamentale, asociaţii profesionale;

h) C.M.P. poate desfăşura şi alte activităţi în vederea realizării scopului şi a obiectului de activitate, în condiţiile legii.

Sport Club Municipal Pitesti este condus de un director şi este organizat în compartimente, conform organigramei aprobate prin hotărâre a consiliului local.

 (2)      Secţiile pe ramuri sportive ale Sport Club Municipal Pitesti sunt următoarele:

a) baschet;

b) handbal;

c) rugby;

d) volei;

e) şah;

f) „sportul pentru toţi”;

g) fotbal;

h) modelism;

i) tenis de masa;

j) judo;

k) natatie;

l) atletism;

Personalul administrativ al Sport Club Municipal Pitesti este urmatorul :

– DIRECTOR                                        – SERBAN Dragos Adrian

– CONTABIL-SEF                               – CIOBANU Mihaela

– CONSILIER JURIDIC                   – PUPAZA-ROSU Ciprian

INSPECTOR SPECIALITATE    – ILIESCU Ioan- Doru

– REFERENT                                       – BARBULESCU Steliana

– ADMINISTRATOR                         – ILIE Anghel

S-ar putea sa iti placa Mai multe de la acest autor

Lasa un raspuns

Your email address will not be published.